Terugblik bijeenkomst verduurzamen VvE’s Huizen

19 april 2024

Op 11 april 2024 organiseerde het Energiediensten Bedrijf een bijeenkomst voor VvE’s in de bibliotheek in Huizen. De aftrap werd gegeven door wethouder Bert Rebel over het versnellen en opschalen van de samenwerking met de VvE’s in Huizen.

Wij hebben uitleg gegeven over de mogelijkheden voor energiebesparing in uw VvE en het feit dat de gemeente Huizen VvE’s in de gelegenheid stelt om een gratis Intakegesprek met onze adviseur Jan Nieuwveld te voeren waarin de mogelijkheden worden doorgenomen.

Ten slotte heeft Fiona Hamberg, accountmanager van het Nationaal Warmtefonds verteld over de mogelijkheden voor subsidiering en financiering. Er was voldoende tijd om nog vragen te stellen en daarvan heeft iedereen dan ook volop gebruik gemaakt.

Waarom verduurzamen?
Een goed geïsoleerd en geventileerd appartement brengt veel voordelen met zich mee. Het comfort in huis gaat omhoog en de energierekening omlaag. Ook de onderhoudskosten vallen lager uit. Toch worstelen veel VvE’s met de vraag hoe ze dat moeten aanpakken. Wat is er nodig? Wat gaat dat kosten? Wie gaat de maatregelen uitvoeren? Welke leveranciers kan ik gebruiken? Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek ondersteunt verenigingen van eigenaren in dit proces.

Het 5-stappenplan:
Het Energiedienstenbedrijf heeft een totaalaanpak ontwikkeld voor verenigingen van eigenaren. Het doel van deze aanpak is om VvE’s te helpen om vergaand te verduurzamen, terwijl de woonlasten gelijk blijven. Wij hebben voor bestuurders van VvE’s één aanspreekpunt voor het hele verduurzamingstraject.
Onze aanpak kent 5 stappen:

Na afronding van elke stap beslist de VvE of de volgende stap in het proces wordt gezet. De VvE legt zich dus geen enkel moment vast op het doorlopen van het hele proces.

Gratis Intakegesprek
De gemeente Huizen ondersteunt ook het adviestraject van de VvE’s door het gratis ter beschikking stellen van een Intakegesprek met het bestuur van de VvE. In dat gesprek worden de mogelijkheden voor ondersteuning door het Energiedienstenbedrijf verkent.

Aan de hand van vragenlijsten verzamelen we informatie onder bestuur en leden over de uitgangssituatie. We voeren een intakegesprek met het bestuur om het doel, de mogelijkheden en de verwachtingen te bespreken. VvE’s die we niet direct kunnen adviseren, bijvoorbeeld omdat er geen goed MeerJarenOnderhoudsPlan is, helpen we op weg om alle voorwaarden te regelen.

Quickscan: inzicht in uw pand
De gemeente vergoed ook een deel van de Quickscan die inzicht geeft in de verduurzamingsmogelijkheden van uw VvE aan de hand van verschillende scenario’s, inclusief een inschatting van de energiebesparing en een indicatie van de kosten.

Wilt u starten met het verduurzamen van uw VvE? Vraag dan het gratis Intakegesprek aan met een van onze adviseurs.

Webinar verduurzaming VvE’s Huizen op woendag 8 mei
Op woensdag 8 mei 2024 organiseerden we een webinar over het verduurzamen van VvE’s. Klik hier om de webinar on demand terug te kijken.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van verduurzaming, neem dan contact op met projectleider Herman Schotman: 06-25067602info@energiedienstenbedrijf.nl