Aan de slag met jouw VvE

1. Intake

Aan de hand van vragenlijsten verzamelen we informatie onder bestuur en leden over de uitgangssituatie. We voeren een intakegesprek met het bestuur om het doel, de mogelijkheden en de verwachtingen te bespreken. VvE’s die we niet direct kunnen adviseren, bijvoorbeeld omdat er geen goed MeerJarenOnderhoudsPlan is, helpen we op weg om alle voorwaarden te regelen.

2. QuickScan

We voeren een quickscan uit. Deze scan geeft inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming en eventuele renovatie. Hiervoor bestuderen we het MeerJarenOnderhoudsPlan en andere documenten en bezoeken we het complex voor een korte schouw: we maken infraroodfoto’s en doen CO2-metingen. We maken een rapport met de volgende onderdelen:

  • Een overzicht van de mogelijkheden in een aantal scenario’s – van een paar maatregelen tot een volledig comfortabel, gezond en energiezuinig appartementencomplex met een lage energierekening.
  • De globale kosten inschatting van de maatregelen.
  • Een globale inschatting van de energiekosten na realisatie.

Dit rapport bespreken we met de leden van de VvE. Op basis hiervan kunnen jullie besluiten of jullie verder willen naar de volgende stap: het opstellen van een gedetailleerd adviesrapport.

3. Adviesrapport

Hierin doen we een compleet voorstel voor de (gedeeltelijke of volledige) verduurzaming van het
gebouw en alle woningen, gebaseerd op de wensen en behoeften van de bewoners. Het rapport bevat een raming van de bouwkosten van verschillende scenario’s en een berekening van de toekomstige energiekosten en besparingen. Ook maken we een overzicht van de  comfortverbeteringen en geven we inzicht in hoe jullie de verduurzaming kunnen financieren.

4. Uitvoering

We ontwikkelen een uitvoeringsplan met een begroting en stellen een bouwteam samen dat de uitvoering realiseert. We werken hiervoor alleen samen met erkende en gecertificeerde installateurs, die volgens een offerte werken. We monitoren de werkzaamheden voor en tijdens de bouw, houden de bewoners op de hoogte en zorgen dat iedereen zo min mogelijk overlast heeft
van het werk.

5. Nazorg

We doen tussentijdse controles of alles goed werkt en geven uitleg van eventuele nieuwe techniek. Als het nodig is overleggen we met leveranciers over aanpassingen of herstelwerkzaamheden. Zo weten we zeker dat alles van topkwaliteit.

Laat je vrijblijvend informeren

Aan de slag met je woning? We helpen je graag. Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek inclusief een Klimaatplan specifiek voor jouw woning.  Heb je een vraag, vul het onderstaande contactformulier in.

Volg één van onze webinars of meld je aan voor één van de informatieavonden.