Het Energiedienstenbedrijf in de wijk

23 mei 2023

In de gemeente Hilversum werkt het EDB met energie coöperaties, het Duurzaam Bouwloket en de gemeente Hilversum, intensief samen in de wijkprojecten. Dat zijn in 2023 onder andere, De Meent, het Rode Dorp, Het Schilderskwartier en het Bloemenkwartier. Onderdeel van de wijkaanpak is het bezoek aan de Mobiele Showroom waarin wij voorlichting geven over onze aardgasvrij(ready) aanpak en de manier waarop wijkbewoners een gratis Klimaatplan voor hun woning kunnen aanvragen.