Financiering van energiebesparende maatregelen in een VvE nu makkelijker en sneller

2 april 2024

Energiebesparing in een VvE is geen sinecure. Als na uitgebreid onderzoek en goedkeuring van de ledenvergadering het verduurzamingsadvies klaar is, moet dat ook nog gefinancierd worden. Ook hierbij laat het EDB u niet in de kou staan want wij werken samen met Nationaal Warmtefonds en zorgen voor de begeleiding van uw financieringsaanvraag.

En zoals Fiona Hamberg, Accountmanager van het Nationaal Warmtefonds onlangs op haar linkedin profiel aangaf, heeft het Warmtefonds de aanvraag onlangs sterk vereenvoudigd.

Via de VvE Quickscan kan elke VvE nagaan of de VvE in aanmerking komt voor de VvE Energiebespaarlening.

Met duurzame groet,
Oscar Jansen
Projectleider Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechstreek
Vragen? Bel of mail gerust
06-17414947 | oscar@edb-gv.nl