Disclaimer

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikgemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Desalniettemin kunnen aan de vermelde informatie geen rechten worden ontleend. Indien zonder nadere verificatie of advies van deze informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert. Constateert u foute en/of onvolledige informatie, of treft u op deze site of in onze social media vermeldingen aan die onrechtmatig, onvolledig, persoonlijk aanmatigend en/of op andere wijze kwetsend zijn, laat ons dit dan te allen tijde weten, via het contactformulier.

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek gaat zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte gegevens en informatie. Uw persoonlijke gegevens worden niet ongevraagd gebruikt voor andere doeleinden dan voor contact en/of de door u gevraagde informatie-uitwisseling.
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Volg één van onze webinars of meld je aan voor één van de informatieavonden.