“Aantrekkelijke landelijke en lokale subsidiemogelijkheden voor VvE’s”

6 september 2023

In de gemeente Hilversum zijn maar liefst 800 VvE’s. Daarmee maken VvE’s een groot deel uit van de totale de woningvoorraad. Ook als we kijken naar de verkoopcijfers van woningen, dan zie je dat 30% van de verkochte woningen deel uit maakt van een VvE.  “Voeg daarbij het feit dat de besluitvorming in VvE’s speciale aandacht behoeft en dan is het logisch dat we daar in onze gemeente bij de energietransitie extra aandacht aan besteden”,  aldus Bastiaan de Deckere, Programmasecretaris Energietransitie van de gemeente Hilversum.  “Het komt erop neer dat we de komende jaren actief werken aan de versnelling en opschaling van energiebesparing bij VvE’s”.

De gemeente werkt samen met het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek. Zij hebben voor VvE’s een speciale aanpak ontwikkeld en ontzorgen vanaf de voorlichting tot en met de uitvoering van maatregelen.